۲۰۱۸/۰۱/۰۳ - ۱۱:۵۰
آغاز دوره آموزشی ایمنی و بهداشت محیط کار HSE
دوره آموزشی مذکور با همکاری اداره کار و رفاه اجتماعی روز پنج شنبه۹۶/۱۰/۱۴ از ساعت ۱۴الی ۲۰و روز جمعه ۸صبح الی ۱۷ برگزار خواهدشد.
۲۰۱۷/۱۲/۰۲ - ۱۴:۲۴
دوره آموزشی HSE همراه با ارائه گواهی معتبر
همایش بزرگ جهان شهر معنوی
۲۰۱۷/۰۹/۲۵ - ۰۶:۲۲
نخستین نشست تخصصی همایش بیم المللی مبانی ،اصول،مفاهیم و راهکارهای جهان شهر معنوی
۲۰۱۷/۰۹/۱۸ - ۱۳:۰۱
کارگاه آموزشی بازرسی آسانسور

شعار سال

تبلیغات

جامعه مهندسین استان با حضور در راهپیمایی تجدید میثاق با رهبری بار دیگر مشت محکمی بر دهان منافقان کوردل و استکبار جهانی خواهیم کوبید و بصیرت خود را به جهانیان نشان خواهیم داد .وعده دیدار :روز جمعه ۹۶/۱۰/۱۵ بعد از نماز عبادی سیاسی جمعه .